X

واردات محصولات نانو

امروزه واردات محصولات صنعتی نانو در ایران در زمینه های مختلف ساختمانی، پزشکی، بهداشتی و نساجی بسیار رونق پیدا کرده است، کمیته نانو تشکیل شده در وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی اعلام کرده این جریان نوپاست و باید فرصت حرکت به سمت ایده آل ها را غنیمت بشمریم. پس می توان گفت که سرمایه گذاری در این زمینه فرصت رشد فراوانی دارد و می تواند رونق بسیاری پیدا کند. پس اگر قصد واردات محصولات نانو به ایران را دارید شرکت پرتو تجارت هما می تواند با تجربه و سابقه ی درخشان خود شما را در اینامر یاری کند.