X

واردات محصولات پزشکی

کشور ایران در زمینه تولید تجهیزات پزشکی، هنوز به آن سطح از تولید و خودکفایی نرسیده است که بتواند در برابر تحریم واردات این کالاهای حیاتی، دوام بیاورد، از این رو همچنان نیازمند واردات این نوع تجهیزات می باشد. در حال حاضر درصد زیادی از تجهیزات پزشکی مصرفی ایران وارداتی هستند و بسیاری از این تجهیزات، محصولاتی با فناوری بالاهستند که از کشورهای توسعه‌ یافته‌ای نظیر آلمان، آمریکا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی وارد می‌شوند. شرکت پرتو تجارت هما یکی از شرکت هایی است که می تواند در زمینه واردات این تجهیزات پزشکی فعالیت داشته باشد.